آموزش اتصال v2ray در آیفون

اتصال v2ray در آیفون با برنامه NapsternetV

ابتدا بر روی آیکون کره زمین پایین صفحه ( configs ) کلیک کنید سپس بر روی مثبت کلیک کنید

v2rayios2 - آموزش اتصال v2ray در آیفون

بر روی import config from clipboard کلیک کنید

v2rayiosimort - آموزش اتصال v2ray در آیفون

سپس وارد home شوید و بر روی play کلیک کنید

vv - آموزش اتصال v2ray در آیفون